معرفی پرسنل

 • امین الله اسکندری

  امین الله اسکندری

  لیسانس روانشناسی و مشاوره مشاوره و هدایت تحصیلی
 • کاظم جندی

  کاظم جندی

  لیسانس علوم تربیتی معاون آموزشی
 • یونس فتح آبادی

  یونس فتح آبادی

  فوق لیسانس مسئول فناوری
 • علی محمدی

  علی محمدی

  دیپلم خدمتگزار
 • جواد صفدري

  جواد صفدري

  لیسانس کامپیوتر معاون اجرایی
 • اردشیر امیری

  اردشیر امیری

  لیسانس مدیریت