معرفی پرسنل

 • علی کاهنی

  علی کاهنی

  لیسانس دبیر ریاضی
 • سید سعید کاظم زاده

  سید سعید کاظم زاده

  لیسانس دبیر هنر
 • حسین حسینی پور

  حسین حسینی پور

  لیسانس ادبیات عرب دبیر عربی
 • سید امیر گل محمدی تولایی

  سید امیر گل محمدی تولایی

  لیسانس زبان دبیر زبان
 • هادی قویدل

  هادی قویدل

  لیسانس الهیات و معارف اسلامی دبیر پیام های آسمانی
 • احمد مصدقی

  احمد مصدقی

  لیسانس الهیات دبیر قرآن
 • عباس بهزادی

  عباس بهزادی

  لیسانس علوم تجربی دبیر علوم تجربی
 • سید حبیب روحانی حسینی

  سید حبیب روحانی حسینی

  لیسانس زبان خارجه دبیر زبان انگلیسی
 • محمد حسینی پور نوغانی

  محمد حسینی پور نوغانی

  فوق لیسانس دبیر زبان