آموزشی

آغاز امتحانات نوبت اول
  • ۰ دیدگاه -
  • 225 بازدید

آغاز امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول آغاز گردید. از روز شنبه 11 دی ماه 1400 امتحانات نوبت اول دبیرستان طبق برنامه اطلاع رسانی شده به دانش آموزان آغاز […]

بازدید مسئولین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) از آموزشگاه
  • ۰ دیدگاه -
  • 194 بازدید

بازدید مسئولین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) از آموزشگاه

مسئولین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند. امروز دوشنبه 15 آذرماه 1400 در طی بازدید مسئولین موسسه آموزشی فرهنگی امام […]