فرهنگی

بازدید مسئولین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) از آموزشگاه
  • ۰ دیدگاه -
  • 194 بازدید

بازدید مسئولین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) از آموزشگاه

مسئولین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند. امروز دوشنبه 15 آذرماه 1400 در طی بازدید مسئولین موسسه آموزشی فرهنگی امام […]