نصب بنر استعدادهای درخشان و نمونه سال تحصیلی گذشته

بنر دانش آموزان استعدادهای درخشان و نمونه سال تحصیلی گذشته نصب گردید.

امروز دوشنبه 5 دی ماه 1401 و با طراحی و آماده شدن بنر مربوط به برگزیدگان در آزمون های استعداد درخشان و مدارس نمونه در سال تحصیلی گذشته و ورود این دانش آموزان برگزیده به پایه دهم نسبت به نصب این بنر اقدام شد. یکی از دلایل اصلی نصب این بنر و معرفی دانش آموزان منتخب این بوده است که دانش آموزان در حال تحصیل در آموزشگاه با دیدن این افراد راه یافته و قبول شده ، با انرژی بیشتری در مسیر پیشرفت خود حرکت کنند.امید است دانش آموزان پایه نهم در سال تحصیلی جاری برای ورود به پایه دهم و مدارس استعدادهای درخشان و نمونه با توجه به تمهیداتی که برای آنها در نظر گرفته شده بتوانند به بهترین نتیجه مورد نظر خودشان برسند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20