محفل هفتگی انس با قرآن

محفل انس با قرآن در مدرسه از جمله برنامه های مذهبی و عقیدتی است که مدارس برای دانش آموزان خود برگزار می کنند.این محافل با هدف آشنایی دانش آموزان با سبک زندگی و آموزه های قرآنی می باشد تا دانش آموزان ما از سنین نوجوانی با قرآن و سبک زندگی قرآنی شوند و در زندگی خود از نکات این کتاب آسمانی استفاده کنند.

به همین منظور از تاریخ 3 آبان ماه 1402 هر چهارشنبه محفل انس با قرآن توسط دبیر محترم قرآن جناب آقای کاشی الحسینی در محل نمازخانه مدرسه برگزار میشود.

دانش‌آموزان با الگو قرار دادن این کتاب آسمانی در برنامه‌های زندگی خود در مسیر رشد و تعالی قرار می‌گیرند.امید است با برگزاری این گونه برنامه‌ها در مدارس بتوان در سطح کشور به اهداف قرآنی دست یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 19/20