فعال شدن کارنامه ارزشیابی مهرماه 1401

کارنامه ارزشیابی مهرماه 1401 در سایت مدرسه هوشمند فعال گردید.

طی روزهای گذشته با تلاش و همراهی دبیران و مسئولین دبیرستان اولین ارزشیابی سال تحصیلی جدید به شکل کارنامه در سایت مدرسه هوشمند ثبت گردید و بعد از تکمیل شدن ثبت نمره توسط دبیران محترم از امروز 22 آبان ماه 1401 در اختیار دانش آموزان و اولیاء گرامی قرار گرفت.این کارنامه بعد از ورود به سایت مدرسه هوشمند آموزشگاه به آدرسی که در انتهای این خبر قرار میگیرد،قابل مشاهده است.اولیاء و دانش آموزان عزیز می توانند با استفاده از رمز پیش فرض که کدملی هر دانش آموز است وارد سایت شوند و در قسمت مشاهده کارنامه و کلیک روی مشاهده جزئیات به نمرات دروس دسترسی پیدا کنند.

آدرس سایت مدرسه هوشمند : https://is.tabaar.org


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20