حضور کارشناش محترم پژوهشی در کلاس 705

کارشناش محترم پژوهشی در کلاس 705 حضور یافتند.

امروز چهارشنبه 1 آبان ماه 1398 با هماهنگی های صورت گرفته در دبیرستان و بخش آموزشی، کارشناس محترم پژوهشی دبیرستان جناب آقای باهنر در کلاس 705 حضور یافتند.جناب آقای باهنر با حضور در این کلاس ،نسبت به بیان سخنانی برای دانش آموزان حاضر در این کلاس  برنامه های پژوهشی پیش روی  دبیرستان را برای دانش آموزان تشریح نمودند و با گفتگوی صمیمانه با دانش آموزان در ارتباط با فعالیت هایی که دانش آموزان آموزشگاه در سال های گذشته در زمینه پژوهش داشته اند صحبت کردند و درباره  جهت دهی به فعالیت ها و ذهنیت های دانش آموزان با گوش دادن به صحبت های دانش آموزان پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20