حضور سرگروه مشاوره ناحیه 6 در دبیرستان

سرگروه مشاوره ناحیه 6 در دبیرستان حضور یافتند.

در مورخه 13 آذرماه 98 سرگروه محترم مشاوره آموزش و پرورش ناحیه شش خانم مهدی فر در این آموزشگاه حضور یافتند.ایشان با حضور در این دبیرستان و حضور در کلاس های درس دانش آموزان  و با همراهی مشاوره دبیرستان در این بازدیدها ، نسبت به بیان سخنانی در ارتباط با موضوعات مهم جامعه و تاثیر آن در این سنین و گفتگو با دانش آموزان و ایجاد فضای پرسش و پاسخ برای دانش آموزان سعی در شناخت دانش آموزان در این موارد را داشتند.در انتهابا تشکر از زحمات مشاور دبیرستان و از نحوه ارتباط دانش آموزان با مشاوره دبیرستان و طرح موضوعاتی از جمله کنترل خشم ،نحوه شرکت در برنامه های مشاوره ای پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20