برگزاری کلاس عملی آمادگی رقابت های آزمایشگاهی

کلاس عملی آمادگی رقابت های آزمایشگاهی برگزار گردید

امروز شنبه 22 دی ماه 1397 با توجه به نزدیک شدن رقابت های آزمایشگاهی در بین مدارس متوسطه اول در آموزش و پرورش ناحیه شش و همچنین مدارس امام حسین(علیه السلام) ،دبیرستان برگزاری کلاس های آموزش عملی برای منتخبین مسابقات داخلی آزمایشگاهی را در دستور کار خود قرار داد،تا بتوان با آموزش به موقع و ایجاد آمادگی مناسب دانش آموزان منتخب ،بهترین نتیجه را از این مسابقات کسب نماییم.قابل ذکر است که دانش آموزان حاضر در این جلسات آموزشی عملی از میان دانش آموزان دبیرستان که در مراحل مختلف و تست ها و آزمون های برگزار شده داخلی،تعیین شده اند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20