برگزاری کارگاه مشاوره ای 801

کارگاه مشاوره ای در کلاس 801 برگزار گردید

امروز دوشنبه 27 آبان ماه 1398 با حضور مشاور دبیرستان جناب آقای اسکندری در کلاس 801 کارگاه مشاوره ای با مضمون کنترل خشم و روش های آن در سنین نوجوانی برگزار گردید.این کارگاه با توجه به اهمیت کنترل خشم در این سنین و بصورت کاملا تعاملی با پرسش دانش آموزان و پاسخ دهی توسط مشاور محترم برگزار گردید.خشم یک نوع هیجان است که معمولا با دلیلی همراه است. خشم واکنشی ناگهانی است و نوجوانان خشمگین نیز اغلب دست به رفتار‌های ناگهانی می‌زنند. آن‌ها عواقب رفتار‌های خود را در نظر نمی‌گیرند، اما واقعیت این است که رفتار‌های آن‌ها پیامد‌هایی دارد، هم خوب و هم بد. قبل از اینکه فرزند نوجوان شما راه حلی برای مشکلش پیدا کند، باید به عواقب انتخابش فکر کند و در نظر بگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد و نتیجه‌ی این انتخاب و راه حل چه خواهد بود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20