برگزاری مسابقات آزمایشگاهی شهید شهریاری

مسابقات آزمایشگاهی شهید شهریاری برگزار گردید.

طی امروز جمعه 12 اسفندماه 1401 و روز گذشته مسابقات آزمایشگاهی مدارس امام حسین علیه السلام برگزار گردید.این مسابقات در بین دانش آموزان منتخب  مدارس متوسطه اول پسرانه و دخترانه در خراسان رضوی برگزار می گردد.

آموزشگاه پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام میزبان این مسابقات در بخش مدارس پسرانه بود.این مسابقات در دو روز متوالی برگزار گردیده است،در روز اول مدارس پسرانه شهرستان های سبزوار،کاشمر،گناباد،نیشابور،سرخس و واحد یک مشهد و در روز دوم مدارس واحد دو مشهد،شهرستان تربت حیدریه،واحد سه مشهد حضور داشتند.

در حین برگزاری مسابقات جناب آقای دکتر مسعودی نژاد ریاست آموزش پرورش ناحیه 6 مشهد و جناب آقای دکتر الهی مسئول از بازرسی ناحیه 6 مشهد و از گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی جناب آقای مقدسیان و سرکار خانم براتی از نحوه برگزاری مسابقات بازدید به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1.9/20