برگزاری مرحله دوم آزمون های هماهنگ تبار

در روز سه شنبه 15 اسفند ماه 1402 دومین مرحله از آزمون هماهنگ تبار برگزار گردید.این آزمون بصورت هماهنگ بین مدارس امام حسین علیه السلام برگزار می گردد. طبق برنامه آزمون،بعد از حضور دانش آموزان در محل برگزاری آزمون در ساعت ۸ صبح آزمون برگزار گردید.این آزمون در ۳ پایه هفتم ،هشتم و نهم برگزار گردید.دروس مورد آزمون در این امتحان هماهنگ از درس های قرآن ، پیام های آسمانی،علوم تجربی،ریاضی،انگلیسی،ادبیات فارسی،عربی،مطالعات اجتماعی می باشد.امید داریم که دانش آموزان با حضور در این آزمون آمادگی برای امتحانات نوبت دوم را نیز کسب کرده باشند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20