برگزاری مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید.

امروز سه شنبه 13 دی ماه 1401 مراسمی برای سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.برای برگزاری این مراسم از روزهای گذشته هماهنگی بین مسئولین دبیرستان و دانش آموزان هیئت اخلاص ایجاد گردید و تقسیم وظایف گردید.

در این مراسم از عکس نوشته هایی از بیانات شهید حاج قاسم سلیمانی در محیط دبیرستان استفاده گردید تا هر چه بیشتر دانش آموزان با تفکرات این شهید عالی قدر آشنا شوند و در محل دیگر دانش آموزان دلنوشته های خود را برای حاج قاسم قرار دادند.در این جا از تمام دانش آموزان هیئت اخلاص و خانواده های دانش آموزان از جمله خانواده های دنیاثر و خسرومنش و قشمشمی که در امر هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم ما را یاری نمودن تشکر می نماییم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20