برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از دانش آموزان هیئت اخلاص

مراسم تقدیر و تشکر از دانش آموزان هیئت اخلاص برگزار گردید.

امروز چهارشنبه 14 دی ماه 1401 شاهد برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از دانش آموزان هیئت اخلاص در محل آموزشگاه بودیم.این مراسم که با حضور مسئولین فرهنگی و پرورشی مدارس امام حسین علیه السلام در محل آموزشگاه و همچنین مدیریت آموزشگاه جناب آقای امیری و معاونت پرورشی دبیرستان آقای گوهری بود،به علت تقدیر و تشکر از دانش آموزان هیئت اخلاص آموزشگاه از طرف جناب آقای قیاسی و موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام برگزار گردید.در این مراسم هدایایی جهت یاد بود این مراسم به این دانش آموزان اهدا گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20