برگزاری شورای دبیران آموزشگاه

شورای دبیران آموزشگاه  برگزار گردید

 

در روز سه شنبه 6 خردادماه 99 جلسه شورای دبیران آموزشگاه برگزار گردید. با نزدیک شدن به بازه امتحانات نوبت دوم در پایه های هفتم ،هشتم و نهم در شورای مدرسه تصمیم به برگزاری جلسه ای با حضور دبیران محترم سه پایه در محل نمازخانه آموزشگاه گرفته شد.این جلسه با حضور دبیران از ساعت 18 در محل آموزشگاه  جلسه آغاز گردید.در ابتدای این جلسه جناب آقای رستمی مدیریت محترم دبیرستان با خیر مقدم به حاضرین در جلسه نسبت به ارائه سرفصل های مورد نظر اقدام نمودند.این جلسه با هدف اصلی بررسی و آشنایی با روند امتحانات حضوری پایه نهم و غیرحضوری در پایه های هفتم و هشتم تشکیل گردید.در این جلسه نسبت به تشریح کامل روند امتحانات توسط مدیریت و معاونین آموزشی دبیرستان و نظرخواهی از دبیران در ارتباط با آن اقدام گردید.این جلسه تا ساعت 20 ادامه یافت.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 14.8/20