برگزاری دیدار اولیاء و مربیان پایه هشتم و نهم

دیدار اولیاء و مربیان پایه هشتم و نهم برگزار گردید.

در روز سه شنبه 1 آذرماه 1401 جلسه دیدار اولیاء و مربیان در پایه های هشتم و نهم برگزار گردید.این دیدار ها طبق اطلاع رسانی های قبلی اولیاء دانش آموزان پایه هشتم از ساعت 15 الی 16:30 و اولیاء دانش آموزان پایه نهم از ساعت 16:30 الی 18 در محل دبیرستان حضور یافتند و دیدار چهره به چهره با دبیران فرزندشان داشتند.این دیدار بعد از توزیع کارنامه مهرماه دانش آموزان و با توجه به اطلاع اولیاء گرامی از وضیعت تحصیلی فرزندشان برگزار گردید و حضور اولیاء گرامی در این دیدار چهره به چهره با دبیران،باعث کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت درسی و استفاده از راهنمایی های دبیران محترم،برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گردید.حضور اولیاء گرامی در چنین جلساتی باعث ایجاد ارتباط بیشتر و تعامل موثرتر بین خانواده و مدرسه می شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20