برگزاری جلسه هماهنگی هیئت دانش آموزی اخلاص

جلسه هماهنگی هیئت دانش آموزی اخلاص برگزار گردید

امروز چهارشنبه 8 آبان ماه 1398 جلسه ای با حضور هسته مرکزی هیئت دانش آموزی اخلاص دبیرستان در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید.این جلسه با هدف اصلی ایجاد هماهنگی بین اعضای اصلی  هیئت دانش آموزی اخلاص و تهیه برنامه ای مدون و کاربردی با همفکری و گفتگو درباره موضوعات روز آموزشگاه و ایجاد راه کاری نوآورانه برای ارائه به مجمع عمومی پیش رو هیئت اخلاص مدارس امام حسین(علیه السلام) و آماده شدن برای حضور در اولین همایش مجمع عمومی هیئت اخلاص که طبق برنامه دریافتی در 9 آبان ماه 98 برگزار میشود،است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20