برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین دبیرستان و هیئت اخلاص

جلسه هماهنگی مسئولین دبیرستان و هیئت اخلاص برگزار گردید

 

امروز چهارشنبه 8 آبان ماه 1398 با هماهنگی صورت گرفته شده با مدیریت دبیرستان و مسئولین پرورشی دبیرستان  ،جلسه ای با حضور اعضای هسته مرکزی هیئت دانش آموزی اخلاص و مدیریت محترم جناب آقای رستمی و مربی پرورشی جناب آقای حسین زاده در محل دفتر مدیریت دبیرستان برگزار گردید.این جلسه با هدف ایجاد هماهنگی و چگونگی و بررسی نکات مهم  برای حضور در اولین مجمع عمومی اعضای هیئت دانش آموزی اخلاص  مدارس امام حسین(لیه السلام) در محل حسینه سیدالشهداء(علیه السلام) در مورخه 9 آبان ماه 98 برگزار گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20