برگزاری جلسه هدایت تحصیلی پایه نهم

جلسه هدایت تحصیلی پایه نهم برگزار شد.

همان‌گونه که مستحضرید یکی از اهداف مهم آموزش‌ و پرورش ایجاد زمینه رشد همه‌ جانبه انسانهای سالم و کار آمد برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی می باشد. برای تربیت دانش آموزان موفق باید آنها را در مسیر توانایی ، استعداد و علائقشان هدایت نمائیم. امروز پنجشنبه 17 آذرماه 1401 دفتر مشاوره دبیرستان در ادامه همایش های هدایت تحصیلی نسبت به برگزاری جلسه هدایت تحصیلی برای اولیاء پایه نهم اقدام کرد و طی اطلاع رسانی ها و ارسال دعوت نامه برای برگزاری همایش هدایت تحصیلی خدمت اولیاء پایه نهم این جلسه امروز از ساعت 10 صبح با حضور اولیاء گرامی برگزار گردید.

دستور کار جلسه به شرح ذیل است.

1 – تأثیر سوابق تحصیلی در هدایت تحصیلی خصوصاً نمرات خرداد ماه دانش آموزان

2 – آموزش نحوه شرکت در آزمون های مشاوره ای

3 – تکمیل نمون برگ ها


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20