برگزاری جلسه معارفه معاون پرورشی دبیرستان

جلسه معارفه معاون پرورشی دبیرستان برگزار گردید

امروز دوشنبه 27 آبان ماه 1398 جلسه معارفه معاون پرورشی دبیرستان برگزار گردید.این جلسه که با حضور کادر اداری و آموزشی دبیرستان در محل دفتر مدیریت دبیرستان برگزار گردید،با ارائه مقدمه ای توسط مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای رستمی در ارتباط با معرفی اجمالی جناب آقای طاهری بعنوان معاون پرورشی و عضو جدید کادر آموزشی دبیرستان و خوش آمد گویی به ایشان آغاز گردید،ودر ادامه آقای طاهری نسبت به بیان توضیحاتی درباره برنامه هایی که برای حضور در آموزشگاه داشتند به بیان سخنانی پرداختند و در انتها دیگر افراد حاضر در جلسه نسبت به بیان سخنانی در ارتباط با وضعیت حال و دقدقه های دبیرستان پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20