برگزاری جلسه فوق برنامه آموزش قرآن

جلسه فوق برنامه آموزش قرآن برگزار گردید

در روز سه شنبه 3 دي ماه 1398 جلسه فوق برنامه آموزش قرآن در پایان کلاس های درسی و با حضور دانش آموزان علاقه مند در محل نماز خانه دبیرستان برگزار گردید.این جلسه که با حضور جناب آقای حسین زاده برگزار گردید،با قرائت قرآن توسط دانش آموزان حاضر در این جلسه نسبت به رفع مشکلات اقدام گردید.سواد قرآني يك نياز همگاني است. همه افراد جامعه با هر وضع اقليمي، شغلي، اقتصادي، اجتماعي و… براي آن كه هويت انساني   الهي خويش را بشناسند، از آن مراقبت كنند و زمينه شكوفايي تدريجي آن را فراهم آورد، به سواد قرآني نيازمند هستند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20