برگزاری جلسه دیدار اولیاء و دبیران

جلسه دیدار اولیاء و مربیان برگزار گردید.

طی روزهای یکشنبه 21 آذرماه 1400 و دوشنبه 22 آذرماه 1400 و با هماهنگی هایی که برای برگزاری جلسه دیدار چهره به چهره دبیران محترم دروس در سه پایه هفتم و هشتم و نهم صورت گرفت. با اطلاع رسانی های انجام شده به اولیاء و دانش آموزان، این جلسات روز یکشنبه  در پایه هفتم از ساعت 14 الی 15:30 و در پایه هشتم از ساعت 15:30 الی 17  در  از ساعت 15 الی 17 دوشنبه در پایه نهم برگزار گردید. هدف اصلی این جلسات بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان و آماده شدن برای حضور در آزمون های نوبت اول بوده است.امید است دانش آموزان و اولیاء گرامی با برنامه ریزی مناسب هر چه بهتر در امتحانات نوبت اول حضور یابند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 13.7/20