برگزاری جلسه توجیحی ترغیبی مسابقات قرآنی ترنم نور

جلسه توجیحی ترغیبی مسابقات قرآنی ترنم نور برگزار گردید.

در روز دوشنبه 27 دی ماه 1400 و طبق اطلاع رسانی های قبلی در ارتباط با نحوه حضور و ثبت نام دانش آموزان در مسابقات ترنم نور در ادامه این اطلاع رسانی ها و جهت ایجاد انگیزه بیشتر برای حضور پر رنگ دانش آموزان در مسابقات قرآنی ترنم نور و اعلام جزئیات بیشتر از این مسابقات،مراسمی در محل صبحگاه دبیرستان با حضور دانش آموزان و مسئولین دبیرستان  برگزار گردید.در این مراسم با حضور،دبیر محترم درس قرآن جناب آقای کاشی الحسینی در محل صبحگاه و بیان سخنانی در ارتباط با نحوه حضور در این مسابقات و رشته های مسابقاتی نسبت به تکمیل اطلاعات دانش آموزان جهت هر چه بهتر حاضر شدن در این مسابقات پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20