برگزاری جلسه اولیاء و مربیان پایه هفتم

جلسه اولیاء و مربیان پایه هفتم برگزار گردید.

در روز چهارشنبه 4 آبان ماه ۱۴۰۱ اولین جلسه اولیاء و مربیان در پایه های هفتم در محل آموزشگاه برگزار شد.

این جلسه با هماهنگی های صورت گرفته و ارسال دعوت نامه جلسه از طریق دانش آموزان برای حضور اولیاء گرامی و همچنین ارسال پیامک یادآوری به اولیاء گرامی، در ساعت ۱۵:۳۰ با حضور اولیاء گرامی در محل نمازخانه دبیرستان آغاز گردید.این جلسه با محوریت برگزاری انتخابات برای انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه برگزار گردید.این جلسه با تلاوت آیات روحبخش قرآن کریم آغاز گردید و در ادامه جناب آقای امیری مدیریت محترم دبیرستان  به اولیاء گرامی و حاضرین در جلسه خیر مقدم گفتند و به بیان نکاتی در ارتباط با اهداف پیش روی آموزشگاه و همچنین میزان اهمیت بالا در همکاری موثر اولیاء گرامی  برای پیشبرد این اهداف با حاضرین صحبت کردند.در ادامه جلسه نامزد های حضور در هسته اصلی انجمن اولیاء و مربیان نسبت به معرفی خود و بیان برنامه های خود اقدام کردند.در انتهای جلسه رای گیری صورت گرفت تا اعضای انجمن اولیاء و مربیان تعیین گردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20