برگزاری تبلیغات انتخابات دانش آموزی

تبلیغات انتخابات دانش آموزی در حال برگزاری است.

امروز سه شنبه 8 آذرماه 1401 شاهد برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در آموزشگاه هستیم.این انتخابات بعد از فراخوان و ثبت نام از داوطلبین حضور در شورای دانش آموزی آغاز گردید.مهلت تبلیغات دانش آموزی از ابتدای هفته جاری تا چهارشنبه 9 آذرماه 1401 ادامه دارد و انتخابات روز پنجشنبه می باشد.به منظور زمینه سازی برای همکاری فعال و مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و پرورشی مدرسه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیاء مدرسه شورای دانش آموزی در مدارس تشکیل می گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20