برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی آموزشگاه

اولین جلسه شورای دانش آموزی آموزشگاه برگزار گردید.

امروز شنبه 10 دی ماه 1401 اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان برگزار گردید.بعد از برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی برای فعالیت موثر این شورای جلسه ای با حضور و همراهی مدیریت آموزشگاه جناب آقای امیری و معاون پرورشی آموزشگاه جناب آقای گوهری و منتخبین دانش آموزان برگزار گردید. این جلسه با محوریت تعیین رئیس و معاون شورای دانش آموزی از بین منتخبین برگزار گردید.در انتهای جلسه بعد از تقسیم وظایف توسط خود دانش آموزان سمت ها به شرح زیر اعلام شد:

-رئیس شورای دانش آموزی آقای یاسین خنده رو

-نائب رئیس شورای دانش آموزی آقای محمد مقدم

-دبیر جلسه پارسا شجاعی

-کمیته ورزشی آقای امیرعلی حسینی

-کمک کمیته ورزشی محمد سجاد قشمشمی

-کمیته پرورشی محمد مبین فردین فر

-کمک کمیته پرورشی صالح توزیعی

-کمیته آموزشی علی نامور

-کمک کمیته آموزشی عرفان سمیع زاده


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20