برگزاری اولین آزمون برنامه ریزی شده آمادگی نوبت اول

اولین آزمون برنامه ریزی شده آمادگی نوبت اول و آزمون تبار برگزار گردید.

امروز چهارشنبه 2 آذرماه 1401 اولین آزمون از آزمون های برنامه ریزی شده برای آمادگی امتحانات نوبت اول و آزمون تبار در محل آموزشگاه برگزار گردید.امسال نیز همانند سال های گذشته مسئولین آموزشگاه با نزدیک شدن به آزمون های نوبت اول و آزمون تبار نسبت به برنامه ریزی برای ایجاد آمادگی حضور دانش آموزان در این دو آزمون با اهمیت برنامه ریزی کردند و آزمون هایی از دروس پایه ای و مورد آزمون در آزمون های تبار در برنامه آزمون های هماهنگ آموزشگاه قرار دادند. امروز و طبق اطلاع رسانی به دانش آموزان اولین آزمون از این برنامه برگزار گردید.اولین آزمونی که اجرا گردید مربوط به درس عربی بود که در سه پایه هفتم،هشتم و نهم بصورت هماهنگ برگزار شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20