برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی برگزار گردید.

امروز شنبه 12 آذرماه 1401 انتخابات شورای دانش آموزی آموزشگاه برگزار گردید.بعد از اتمام زمان تبلیغات نامزدهای حضور در شورای دانش آموزی آموزشگاه،امروز این انتخابات و رای گیری از دانش آموزان با هماهنگی و نظارت مسئولین آموزشگاه برگزار گردید.

اسامی کاندیدای شورای دانش آموزی به شرح زیر می باشند:
1-امیر احمدی

2-عرفان سمیع زاده

3-محمد مبین فردین فر

4-محمد مقدم

5-سجاد قشمشمی

6-طاها خالقی

7-پارسا ممیز

8-توزیعی

9-امیر حسین قیاسی

10-علی نامور

11-علی طهماسبی

12-پارسا شجاعی

13-دانیال محمد کاظمی

14-ابوالفضل لطفی

15-زراعتکار

16-پارسا روزبه

17-ایمان پارسا صدر

18-امیرعلی حسینی

19-امیرعلی نوا

20-یاسین خنده رو


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20