برگزاری آموزش عملی درس دفاعی

آموزش عملی درس دفاعی برگزار گردید

یکی از برنامه هایی که هر ساله با هماهنگی آموزشگاه و پایگاه بسیج در این دبیرستان برگزار می شود حضور عزیزان از بسیج در کلاس های پایه نهم و بحث آموزش عملی و سلاح شناسی به دانش آموزان در این پایه است و امروز پنج شنبه 14 آذرماه 1398 همانند سال های گذشته بحث آموزش عملی درس دفاعی در پایه نهم برگزار گردید.این حضور عزیزان از پایگاه بسیج با توجه به لزوم آموزش دفاعی دانش آموزان در پایه نهم در زمینه کار با سلاح و آشنایی عملی با مفاهیم درس دفاعی است ،که با دعوت از نیروهای محترم بسیج دانش آموزی به محل دبیرستان به امر آموزش این مهم پرداخته شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20