برگزاری آزمون هماهنگ خیلی سبز

آزمون هماهنگ خیلی سبز برگزار گردید.

امروز شنبه 3 دی ماه 1401 آزمون ریاضی خیلی سبز در محل دبیرستان برگزار شد.این آزمون بصورت هماهنگ در بین مدارس متوسطه اول امام حسین علیه السلام برگزار گردید. در این آزمون دانش آموزان پایه هفتم در مدت 80 دقیقه به تعداد 15 سوال تشریحی و تستی و دانش آموزان پایه هشتم در مدت 80 دقیقه به تعداد 17 سوال تشریحی و تستی و دانش آموزان پایه نهم در مدت 80 دقیقه به تعداد 17 سوال تشریحی و تستی  پاسخ دادند.این آزمون در سه پایه هفتم و هشتم و نهم و بصورت هماهنگ در دیگر مدارس امام حسین علیه السلام برگزار گردید.با توجه به هماهنگ بودن این آزمون،راس ساعت  7:30صبح آزمون کلید خورد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 9/20