برگزاری آزمون علوم خیلی سبز

آزمون علوم خیلی سبز برگزار گردید.

امروز دوشنبه 5 دی ماه 1401 آزمون علوم خیلی سبز برگزار گردید.این آزمون بصورت هماهنگ در بین مدارس متوسطه اول امام حسین علیه السلام برگزار گردید. در این آزمون دانش آموزان پایه هفتم در مدت ۸۰ دقیقه به تعداد 19 سوال تشریحی و 4 سوال تستی و دانش آموزان پایه هشتم در مدت 70 دقیقه به تعداد 21 سوال تشریحی  و دانش آموزان پایه نهم در مدت 90 دقیقه به تعداد 16 سوال تشریحی و 16 سوال تستی  پاسخ دادند.این آزمون در سه پایه هفتم و هشتم و نهم و بصورت هماهنگ در دیگر مدارس امام حسین علیه السلام برگزار گردید.با توجه به هماهنگ بودن این آزمون،راس ساعت  ۷:۳۰صبح آزمون کلید خورد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20