بازدید مسئولین آموزش و پرورش از آموزشگاه

مسئولین محترم آموزش و پرورش از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند.

در روز سه شنبه 10 خردادماه 1401 مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد از محل آموزشگاه بازدید بعمل آوردند.در این بازدید جناب آقای حیدری معاونت محترم آموزش متوسطه ناحیه شش آموزش و پرورش مشهد و جناب آقای وطن خواهان کارشناس مسئول متوسطه اول ناحیه شش آموزش و پرورش مشهد  با همراهی و میزبانی مدیریت محترم آموزشگاه آقای امیری در محل آموزشگاه حضور یافتند.در این بازدید در مورد مسائل پیش روی آموزشگاه و مسائل مربوط به سال تحصیلی جدید گفتگو صورت گرفت. در انتهای بازدید از محل کلاس های درسی و آزمایشگاه علوم و همچنین کارگاههای آموزشی آموزشگاه به میزبانی مدیریت محترم آموزشگاه بازدید بعمل آمد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20