بازدید از پژوهشکده هوا و خورشید کلاس های 901و902

از پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی بازدید بعمل آمد

امروز سه شنبه 17 ارديبهشت 1398 از پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فرودوسی مشهد به همراهی دانش آموزان کلاس 901 و 902 بازدید گردید.این بازدید با هدف آشنایی دانش آموزان با انرژی ها نو و پاک برگزار گردید. ماموریت پژوهشکده هواخورشید پژوهش، فناوری، طراحی و تجاری سازی در حوزه انرژی های نو از جمله مولدهای بادی و نیروگاههای خورشیدی و همچنین طراحی و نمونه سازی هواپیما های جت تجاری است.منابع انسانی پژوهشکده هواخورشید در بر گیرنده متخصصان دانشگاهی و صنعتگران، از جمله اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان مجرب در حوزه های پژوهش و فناوری و صنعت می باشند.در حال حاضر این پژوهشکده دارای نیروگاه خورشیدی فعال می باشد که دانش آموزان از محل این نیروگاه بازدید بعمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20