بازدید از نحوه برگزاری آزمون های نوبت اول

از نحوه برگزاری آزمون های نوبت اول بازدید بعمل آمد.

در روز سه شنبه 11 بهمن ماه 1401 از محل برگزاری امتحانات نوبت اول بازدید بعمل آمد.در این بازدید جناب آقای طاهریان کارشناس محترم مقطع متوسطه از موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام در محل آموزشگاه حضور یافتند و بعد از حضور در بین دبیران محترم ،همراه با مدیریت محترم آموزشگاه جناب آقای امیری از محل برگزاری آزمون بازدید کردند و با دانش آموزان حاضر در جلسه امتحان گفتگو کردند.در این روز آزمون درس فارسی برگزار گردید.امتحانات نوبت اول بعلت تعطیلات پیش آمده لغو گردیده بود که با باز شدن دوباره مدارس ادامه این امتحانات برگزار گردید و این آزمون ها تا آخر هفته جاری ادامه دارد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20