اعلام زمان برگزاری جلسه دیدار اولیاء و دبیران

زمان برگزاری جلسه دیدار اولیاء و دبیران اعلام گردید.

امروز شنبه 20 آذرماه 1400 و طبق روال سال های گذشته و با توجه به اهمیت دیدار دبیران محترم با اولیاء گرامی قبل از آغاز امتحانات نوبت اول اطلاع رسانی گردید.با هماهنگی های صورت گرفته جلسه ای با حضور تمامی دبیران محترم برای اعلام وضعیت دانش آموزان به اولیاء محترم و برنامه ریزی مناسب برای حضور در امتحانات نوبت اول در تاریخ های زیردر سه پایه هفتم،هشتم و نهم  برگزار می گردد:

پایه هفتم :یکشنبه 21 آذرماه 1400 از ساعت 14 الی 15:30

پایه هشتم : یکشنبه 21 آذرماه 1400 از ساعت 15:30 الی 17

پایه نهم : دوشنبه 22 آذرماه 1400 از ساعت 15 الی 17

قابل ذکر است محل برگزار این جلسه در آموزشگاه می باشد.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20