اعلام زمان اولین جلسه دیدار اولیاء و دبیران

زمان اولین جلسه دیدار اولیاء و دبیران آموزشگاه اعلام گردید.

امروز چهارشنبه 25 آبان ماه 1401 با هماهنگی های قبلی در آموزشگاه و همچنین اعلام ارزشیابی مهرماه دانش آموزان، تصمیم به برگزاری اولین جلسه دیدار اولیاء گرامی با دبیران محترم گرفته شد.این جلسه به این دلیل حائز اهمیت است که اولیاء گرامی به صورت حضوری به دبیران دروس فرزندشان، مراجعه می نمایند و از وضعیت تحصیلی در دروس مختلف فرزندشان آگاه می شوند و راهکارها و راهنمایی ها را مستقیم از دبیر مربوطه برای هر چه بهتر شدن وضعیت تحصیلی فرزندشان می گیرند،تا بتوانند شرایطی برای دانش آموزان ایجاد کنند تا بهترین بازدهی را در آزمون های پیش روی دبیرستان که مهمترین های آنها آزمون تبار و آزمون نوبت اول هست را داشته باشند.

قابل ذکر است برنامه این دیدار به صورت زیر است:

اولیاء پایه هفتم در روز یکشنبه 29 آبان ماه 1401 از ساعت 15 تا 17 و اولیاء پایه هشتم در روز سه شنبه 1 آذرماه 1401از ساعت 15 الی 16:30 و اولیاء پایه نهم در روز سه شنبه 1 آذرماه 1401 از ساعت 16:30 الی 18


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20