اعلام برنامه امتحانی آمادگی جهت آزمون تبار و نوبت اول دانش آموزان

برنامه امتحانی آمادگی جهت آزمون تبار و نوبت اول دانش آموزان اعلام گردید.

امروز چهارشنبه 25 آبان ماه 1401 در ساعت 9 صبح دانش آموزان در محل صبحگاه دبیرستان حضور یافتند و جناب آقای امیری مدیریت محترم آموزشگاه برای دانش آموزان حاضر سخنرانی فرمودند.موضوعیت این سخنرانی در ارتباط با اعلام برنامه امتحانی جهت آمادگی حضور دانش آموزان در آزمون های تبار و نوبت اول بود.طبق این برنامه اعلامی مقرر گردید در دروس عربی،ریاضی،مطالعات اجتماعی،علوم تجربی و زبان انگلیسی در سه پایه هفتم ،هشتم و نهم بصورت هماهنگ آزمون برگزار شود،تا دانش آموزان بتوانند آمادگی لازم برای حضور در آزمون های تبار و نوبت اول را کسب کنند و نتایج بهتری را کسب نمایند.ضمنا این برنامه در کانال سروش مدرسه قرار گرفته است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1.3/20