اجرای طرح مدام در مدرسه امام حسین (ع)

در تاریخ چهارشنبه ۱۵ آذر ماه 1402 طرح مدام توسط دانش آموزان در مدرسه برگزار شد.
مشارکت دانش آموزان در امور اجرای مدرسه که به اختصار آن را مدام می نامند هرساله در مدارس اجرا می شود . در این طرح دانش آموزان یک روز را در سمت مدیریت،معاونین آموزشی و پرورشی و معلمین کلاس نقش ایفا می کنند.

تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان و آشنایی با مسائل و چالش های مدیریتی و مسئولیتی از اهداف اجرای این طرح است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20