آغاز طرح پاسخگویی به سوالات درسی

طرح پاسخگویی به سوالات درسی در هیئت اخلاص کلید خورد.

امروز چهارشنبه 2 آذرماه 1401 طرح پاسخگویی به سوالات درسی در هیئت اخلاص دانش آموزی آموزشگاه کلید خورد.این طرح که با هماهنگی های صورت گرفته در جلسات هیئت اخلاص دانش آموزی با مسئولین آموزشگاه برنامه ریزی گردیده است، با هدف رفع مشکلات و مسائل درسی دانش آموزان در زمان های نزدیک شدن به آزمون های تحصیلی از جمله آزمون های هماهنگ تبار و آزمون های نوبت اول فعال گردیده است.در این طرح دانش آموزان مستعد و دارای رتبه خوب در دروس ریاضی،علوم،ریاضی،زبان انگلیسی و عربی از پایه های هفتم،هشتم و نهم انتخاب شدند،و در وقت استراحت دانش آموزان ، پاسخگوی سوالات و مسائل درسی دانش آموزان می باشند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20