آغاز امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول آغاز گردید.

از روز شنبه 11 دی ماه 1400 امتحانات نوبت اول دبیرستان طبق برنامه اطلاع رسانی شده به دانش آموزان آغاز گردید.در اولین روز این امتحانات طبق سنوات گذشته با اجرای مراسمی در محوطه آموزشگاه با حضور معاونین آموزشی و مدیریت دبیرستان نسبت ارائه سخنانی در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون های نوبت اول و نکاتی که در اجرای صحیح این آزمون ها موثر است و یادآوری دستورالعمل هایی که باید توسط دانش آموزان در زمان اجرای آزمون رعایت شود اقدام گردید.این آزمون در سه پایه هفتم و هشتم و نهم بصورت مجزا برگزار می شود.پایه نهم در ساعت 8 صبح و پایه هشتم در ساعت 9:30 و پایه هفتم در ساعت 11 صبح برگزار می گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 3.7/20