اطلاع رسانی

اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

پارسا انسان 20
پارسا انسان آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
طاها گواهی 20
طاها گواهی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
پارسا فریزی 20
پارسا فریزی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
امیر مهدی فخرآبادی 20
امیر مهدی فخرآبادی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
سجاد غدیرزاده 20
سجاد غدیرزاده آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
متین میرزا بابایی 20
متین میرزا بابایی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه نهم 98-99 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هشتم 98-99 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هفتم 98-99 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
نمونه سوالات مرحله دوم آزمون سنجش پایه نهم96-95 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
نمونه سوالات زبان پایه نهم 97-96 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی پایه نهم(تا پایان درس ششم) ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
نمونه سوالات المپیاد علوم پایه نهم 25 بهمن95 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
نمونه سوالات المپیاد ادبیات پایه نهم 25 بهمن95 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
نمونه سوال دفاعی نوبت دوم پایه نهم 96 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
مسابقات ریاضی مرحله اول پایه نهم 98-97 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
آزمون علمی ریاضی مرحله اول پایه نهم97-96 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
آزمون ریاضی خیلی سبز پایه نهم اردیبهشت ماه 96 ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر