اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

متولدین

دانش آموزان برتر

کیارش اعظم نور 19.79
کیارش اعظم نور نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
ایلیا بصیری 19.20
ایلیا بصیری نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 2
اشکان دلدار 19.05
اشکان دلدار نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 3
آرمان حاجی آبادی 19.93
آرمان حاجی آبادی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
ابوالفضل راعی 19.71
ابوالفضل راعی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 2
حسام شریعتی 19.63
حسام شریعتی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 3

نمونه سوالات

موضوع دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه نهم 98-99 دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هشتم 98-99 دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هفتم 98-99 دانلود
نمونه سوالات مرحله دوم آزمون سنجش پایه نهم96-95 دانلود
نمونه سوالات زبان پایه نهم 97-96 دانلود
نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی پایه نهم(تا پایان درس ششم) دانلود
نمونه سوالات المپیاد علوم پایه نهم 25 بهمن95 دانلود
نمونه سوالات المپیاد ادبیات پایه نهم 25 بهمن95 دانلود
نمونه سوال دفاعی نوبت دوم پایه نهم 96 دانلود
مسابقات ریاضی مرحله اول پایه نهم 98-97 دانلود
آزمون علمی ریاضی مرحله اول پایه نهم97-96 دانلود
آزمون ریاضی خیلی سبز پایه نهم اردیبهشت ماه 96 دانلود
مشاهـده بیشـــتر