اطلاع رسانی

اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه نهم 98-99 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هشتم 98-99 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هفتم 98-99 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات مرحله دوم آزمون سنجش پایه نهم96-95 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات زبان پایه نهم 97-96 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی پایه نهم(تا پایان درس ششم) ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات المپیاد علوم پایه نهم 25 بهمن95 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات المپیاد ادبیات پایه نهم 25 بهمن95 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال دفاعی نوبت دوم پایه نهم 96 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
مسابقات ریاضی مرحله اول پایه نهم 98-97 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
آزمون علمی ریاضی مرحله اول پایه نهم97-96 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
آزمون ریاضی خیلی سبز پایه نهم اردیبهشت ماه 96 ۴ آبان ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر