اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه نهم 98-99 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هشتم 98-99 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هفتم 98-99 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات مرحله دوم آزمون سنجش پایه نهم96-95 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات زبان پایه نهم 97-96 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی پایه نهم(تا پایان درس ششم) ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات المپیاد علوم پایه نهم 25 بهمن95 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات المپیاد ادبیات پایه نهم 25 بهمن95 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال دفاعی نوبت دوم پایه نهم 96 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
مسابقات ریاضی مرحله اول پایه نهم 98-97 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
آزمون علمی ریاضی مرحله اول پایه نهم97-96 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
آزمون ریاضی خیلی سبز پایه نهم اردیبهشت ماه 96 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر