اطلاع رسانی

اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه نهم 98-99 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هشتم 98-99 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هفتم 98-99 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات مرحله دوم آزمون سنجش پایه نهم96-95 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات زبان پایه نهم 97-96 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی پایه نهم(تا پایان درس ششم) ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات المپیاد علوم پایه نهم 25 بهمن95 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات المپیاد ادبیات پایه نهم 25 بهمن95 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال دفاعی نوبت دوم پایه نهم 96 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
مسابقات ریاضی مرحله اول پایه نهم 98-97 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
آزمون علمی ریاضی مرحله اول پایه نهم97-96 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
آزمون ریاضی خیلی سبز پایه نهم اردیبهشت ماه 96 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر