اطلاع رسانی

اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

پارسا انسان 20
پارسا انسان آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
طاها گواهی 20
طاها گواهی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
پارسا فریزی 20
پارسا فریزی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
امیر مهدی فخرآبادی 20
امیر مهدی فخرآبادی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
سجاد غدیرزاده 20
سجاد غدیرزاده آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1
متین میرزا بابایی 20
متین میرزا بابایی آموزشی پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : 1

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه نهم 98-99 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هشتم 98-99 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات آزمون تبار مرحله دوم پایه هفتم 98-99 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات مرحله دوم آزمون سنجش پایه نهم96-95 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات زبان پایه نهم 97-96 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی پایه نهم(تا پایان درس ششم) ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات المپیاد علوم پایه نهم 25 بهمن95 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوالات المپیاد ادبیات پایه نهم 25 بهمن95 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
نمونه سوال دفاعی نوبت دوم پایه نهم 96 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
مسابقات ریاضی مرحله اول پایه نهم 98-97 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
آزمون علمی ریاضی مرحله اول پایه نهم97-96 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
آزمون ریاضی خیلی سبز پایه نهم اردیبهشت ماه 96 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر