عنوان بندی منابع کتابخانه دبیرستان

منابع کتابخانه دبیرستان عنوان بندی گردید.

.امروز سه شنبه 16 اریبهشت ماه 1399 و طی هفته جاری منابع کتابخانه دبیرستان عنوان بندی گردید

یکی از بخش های مهم دبیرستان که در زمان حضور دانش آموزان در کلاس های درس  و فعال بودن آموزشگاه دارای فعالیت های بسیاری بود ،بخش پرورشی دبیرستان بود که با ساماندهی دانش آموزان برای حضور در برنامه های علمی،پژوهشی و پرورشی نقش بسزایی در به ثمر رساندن استعدادهای نهفته دانش آموزان داشت،در ایامی که دانش آموزان در مدرسه بخاطر ویروس کرونا برای حفظ سلامتی خود حضور ندارند،مسئولان پرورشی مدرسه اقدام به فهرست بندی جدید از کتابهای موجود براساس محتوا و تعداد کردند،همچنین لیستی ازکتابهای مورد نیازتهیه گردید،تا نسبت به خریداری آنها اقدام گردد،از جمله کارهای دیگری که صورت گرفت آمارگیری مطالعه دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته و تعیین میزان علاقمندی آنها برای بهینه شدن موضوعات کتاب ها و تهیه در لیست موضوعی بود


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 19.5/20