حضور در جلسه معاونین پرورشی مدارس امام حسین(ع)

معاون پرورشی دبیرستان در جلسه معاونین پرورشی مدارس امام حسین(ع) حضور یافت.

در روز دوشنبه 20 مرداد 1399 معاون پرورشی دبیرستان آقای طاهری در جلسه معاونین پرورشی مدارس امام حسین(علیه السلام) که در حسینه سیدالشهداء(علیه السلام) برگزار گردید،حضور پیدا کردند.

این جلسه که با رعایت مسائل و پروتکل های بهداشتی با موضوع بررسی و ارائه گزارشات تابستانه و بررسی فعالیت های پرورشی در فضای مجازی ایام کرونا از ساعت 9 صبح با حضور مسئول فرهنگی مدارس امام حسین(علیه السلام) خانم دلیری و همکاران پرورشی مدارس امام حسین(علیه السلام) برگزار شد.این جلسه تا ساعت 12:30 به طول انجامید و برنامه های معاونت فرهنگی پرورشی در فضای مجازی بحث و تبادل نظر شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20