برگزاری کارگاه عملی ثبت آزمون سلامت روانی پایه هفتم و هشتم

کارگاه عملی ثبت آزمون سلامت روانی پایه هفتم و هشتم برگزار گردید

امروز پنجشنبه 27 دی ماه 97 با توجه به اهمیت بسیار بالای شرکت در آزمون سلامت روانی در پایه های هفتم و هشتم توسط دانش آموزان ،آقای اسکندری مشاور دبیرستان با هماهنگی های انجام شده نسبت به برگزاری کارگاه عملی ثبت آزمون سلامت روانی اقدام نمودند تا دانش آموزان با نحوه شرکت در آزمون آشنا شوند.آزمون سلامت روان یکی از آزمون های سنجش و شناخت رفتار دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی است که دانش آموزان باید از طریق سایت آزمون سلامت روان در این آزمون نظرسنجی شرکت نمایند.سایت آزمون سلامت روان همان سامانه ورود به حساب کاربری دانش آموزان همگام است که با استفاده از کد ملی دانش آموز و رمز اختصاص داده شده در سامانه باید وارد حساب کاربری شوند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 16.2/20