برگزاری مسابقات آزمایشگاهی یادواره شهید شهریاری

مسابقات آزمایشگاهی یادواره شهید شهریاری برگزار گردید

مسابقات آزمایشگاهی یادواره شهید شهریاری در روزهای دوم و سوم اسفندماه 97 با حضور منتخبین دانش آموزی مدارس متوسطه اول امام حسین(علیه السلام) در محل این آموزشگاه برگزار گردید.در این مسابقات دانش آموزان منتخب آزمایشگاهی در پایه های هفتم و هشتم و نهم با حضور داوران محترم طبق برنامه به رقابت پرداختند.این رقابت ها تحت نظارت مسئولین مدارس امام حسین(علیه السلام) و حضور تمام مدت در محل برگزاری این رقابت و نظارت بر روند این رقابت برگزار گردید. نتایج این رقابت ها بعد از اتمام بررسی ها توسط داوران و ناظران مسابقات به اطلاع شرکت کنندگان در این رقابت ها خواهد رسید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20