برگزاری طرح مدام در آموزشگاه

طرح مدام در آموزشگاه برگزار گردید.

امروز پنجشنبه 25 آذرماه 1400 طرح مدام در آموزشگاه برگزار شد.
طرح مدام چیست؟
مدام یعنی : مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه بر اساس این طرح در یک روز از سال تحصیلی، دانش آموزان اداره امور مدرسه را برعهده می گیرند و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می پردازند.
هدف از انجام این طرح:
آشنایی دانش آموزان با مشکلات مدرسه مسئولیت پذیری، و شرکت و هم فکری در حل مشکلات این طرح در همه ي مدارس استان  و شهرستان ها و…اجرا مي گردد.
در این طرح:
– دانش آموزان تدریس دروس را در کلاس بر عهده دارند.
– همچنین امور مربوط به مدیریت را هم انجام می دهند.
-در این طرح دانش آموزان بعضی مسئولیتهای مدرسه خودشان را بر عهده می گیرند و در کارها مشارکت می کنند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20