برگزاری جلسه هماهنگی ثبت نام ورودی های جدید

اولین جلسه هماهنگی ثبت نام از ورودی های جدید در پایه های تحصیلی در سال جدید برگزار گردید.

امروز یکشنیه 15 فروردین ماه 1400 اولین جلسه هماهنگی برای ثبت نام از دانش آموزان متقاضی برای حضور در سال تحصیلی آینده برگزار گردید.این جلسه با حضور مدیریت محترم دبیرستان آقای رستمی و معاونین محترم آموزشی ،مشاور تحصیلی و معاون اداری دبیرستان در محل دفتر مدیریت برگزار گردید،مدیریت دبیرستان با بیان سخنانی در ارتباط با برنامه ریزی های  ثبت نام و یادآوری دستورالعمل های موجود در این ارتباط جلسه را آغاز نمودند و بعد از بیان این موارد نسبت به مشورت و دریافت نقطه نظرهای حاضرین در جلسه و استفاده از تجربیات ثبت نامی سالهای گذشته نسبت به برنامه ریزی برای این امر اقدام نمودند.در انتها با توجه به نظرهای دریافتی برای امر ثبت نام تقسیم کار صورت گرفت تا بتوان بهترین عملکرد را داشته باشیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20