برگزاری جلسات هماهنگی جشنواره تاثریا

جلسات هماهنگی جشنواره تاثریا برگزار گردید.

امسال هشتمین دوره از جشنواره علمی پژوهشی تاثریا در سطح مدارس مشهد برگزار می گردد در همین راستا و طی برنامه های آموزشگاه از هفته های گذشته مجموعه جلساتی در حال اجرا است،امروز یکشنبه 27 آذرماه 1401 نیز جلسه ای برای بررسی روند اجرای برنامه های این جشنواره با حضور اعضای اصلی شورای هماهنگی جشنواره تاثریا دبیرستان با حضور مربیان و مسئولین آموزشگاه برگزار گردید. این مجموعه جلسات با هدف بررسی میزان پیشرفت در برنامه های از پیش تعیین شده و نقد و بررسی و مشورت بابت هموار شدن مسیر پیش رو برای شرکت کنندگان در این رقابت ها برگزار می گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20