برگزاری اولین جلسه همیاران مشاور

اولین جلسه همیاران مشاور برگزار گردید

امروز سه شنبه 22 آبان ماه 1397 و با هماهنگی های انجام شده طی هفته جاری توسط مشاور دبیرستان ،جلسه ای با همیاران مشاور منتخب دبیرستان برگزار گردید.در این جلسه جناب آقای اسکندری ضمن معرفی همیاران سال جدید تحصیلی و تشکر از همیاران سال گذشته ،مهمترین برنامه امسال را کشف استعداد دانش آموزان و راهنمایی و هدایت آنان را بعنوان یکی از اهداف امسال بیان نمود.دانش آموزان همیار مشاور در سال جدید به شرح زیر اعلام می گردد:
1-آرین اسدی
2-سید نیما سعیدجلالی
3-سید طاها موسوی
4-امیرحسین کریمیان
5-سید علیرضا صفاهندی
6-عطا عابدنیا
7-علی زراعتکار

نکته قابل ذکر اینکه دانش‌آموزان (همیار مشاوران) با نقش حمایتی بدون نیاز به آموزش تخصصی و بلندمدت از میان گروه دریافت‌کننده خدمات، یعنی همتایان خود، انتخاب می‌شوند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20